Guziki

Tryb działania

Tryb działania Przedszkola nr 286 określają w szczególności następujące przepisy:

  • ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  • ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)
  • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),
  • uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dn.25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Statut Przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-12-2017 - Edycja treści.

13-12-2017 - Edycja treści.

22-03-2017 - Edycja treści.

17-03-2017 - Edycja treści.

03-03-2017 - Edycja treści.

18-11-2016 - Edycja treści.

10-02-2016 - Edycja treści.

24-12-2015 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-12-2014 - Edycja treści.

05-11-2014 - Edycja treści.

15-03-2014 - Edycja treści.

01-01-2014 - Edycja treści.

08-04-2013 - Edycja treści.

16-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 434