Guziki

Status prawny

Przedszkole Nr 286 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa na podstawie:

  1. Aktu Założycielskiego - Zarządzenia nr 26 Kuratora Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 1987 r. w sprawie powołania Państwowego Przedszkola w Warszawie osiedle Wolica Północ, ul. Mandarynki 1.
  2. Ustawy z dnia z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)
  4. Statutu Przedszkola nr 286 w Warszawie

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

13-12-2017 - Edycja treści.

22-03-2017 - Edycja treści.

17-03-2017 - Edycja treści.

03-03-2017 - Edycja treści.

18-11-2016 - Edycja treści.

24-12-2015 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-12-2014 - Edycja treści.

05-11-2014 - Edycja treści.

17-03-2014 - Edycja treści.

01-01-2014 - Edycja treści.

08-04-2013 - Edycja treści.

15-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 435