Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole nr 286 jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE (stan na 01.01.2017 r.):

wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

środki trwałe ogółem: 339665,02 zł.

wyposażenie: 346757 zł.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-12-2017 - Edycja treści.

20-02-2016 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 401